Program

Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie chorób przysadki 

 

W programie przewidziane są wykłady sponsorowane 

04.12.2020

PIĄTEK

16:00 - 16:10  

Otwarcie kursu 

16:10 - 17:40

SESJA  I (sesja anglojęzyczna)

 

Diagnosis and treatment of non-functioning pituitary adenomas. 
Prof. Niki Karavitaki
(25 min)


Genetics of pituitary tumors 
Prof. Marta Korbonits
(25 min)
 

The European Registry on Cushing's syndrome: what do we know about the time to diagnosis, treatment modalities and mortality in Cushing Disease.
Prof. Elena Valassi 
(25 min)


Dyskusja (15 min)

17:40 - 18:05   Wirtualna wystawa firm produktowych
18:05 - 19:35

SESJA II   

Etiologia i obraz kliniczny wielohormonalnej niedoczynności przysadki u dzieci i młodzieży, 
Prof. Jerzy Starzyk
(20 min)

 

Leczenie wieloosiowej niedoczynności przysadki u dzieci w okresie dorastania. 
Dr hab. Małgorzata Wójcik
(20 min)

 

Opieka nad dorosłym pacjentem z niedoczynnością przysadki
z uwzględnieniem zasad leczenia hormonem wzrostu.
Dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska, prof. UJ
(20 min)

 

Aktualne wskazania do leczenia hormonem wzrostu.
Prof. Andrzej Lewiński
(20 min)

 

Dyskusja (10 min)

19:30 - 21:00 Wirtualna wystawa firm produktowych
5.12.2020 SOBOTA  
 9:30 - 10:40

SESJA III

Monitorowanie i leczenie powikłań akromegalii w świetle nowych zaleceń"
Prof. Marek Bolanowski
(20 min)

Częstość występowania chorób nowotworowych w akromegalii-standardy postepowania.
Prof. Marek Ruchała
(20 min)

Planowanie ciąży i leczenie choroby u pacjentki z akromegalią w świetle nowych zaleceń ESE.
Prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk  - wykład pod patronatem firmy Novartis
(20 min)

 

Dyskusja (10 min)

10:40 - 10:50

Wirtualna wystawa firm produktowych

10:50 - 12:00  

SESJA IV

 

Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w guzie prolaktynowym- kiedy kierować pacjenta do zabiegu neurochirurgicznego.
Prof. Wojciech Zgliczyński
(20 min)

 

Kwalifikacja do zabiegu neurochirurgicznego- kiedy pacjent nie wymaga leczenia operacyjnego.
Prof. Grzegorz  Zieliński  
(20 min)

 

Radioterapia guzów przysadki - kwalifikacja, skuteczność i powikłania leczenia Cyberknife.
Prof. Rafał Tarnawski
(20 min)

 

Dyskusja (10 min)

12:00 - 12:10   Wirtualna wystawa firm produktowych
12:10 - 13:20

SESJA V

 

Diagnostyka i leczenie ektopowego wydzielania hormonów podwzgórzowo przysadkowych przez guzy neuroendokrynne. 
Prof Beata Kos-Kudła
(20 min)

 

Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w Tyreotropinoma.
Prof. Tomasz Bednarczuk
(20 min) 12:30 - 12:50
  
Leczenie Choroby Cushinga z uwzględnieniem nowych form terapii

Dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska, prof. UJ
(20 min) 12:50 - 13:10

Dyskusja (10 min)

13:20 - 14:00   Wirtualna wystawa firm produktowych
14:00 - 14:50

SESJA VI

Ostre stany w chorobach przysadki.
Dr hab.  Dariusz Kajdaniuk
(20 min)

 

Diagnostyka różnicowa hiponatremii u pacjenta z chorobą przysadki.
Prof. Dorota Pach
(20 min)

 

Postepowanie w agresywnych guzach przysadki. 
Dr med. Małgorzata Trofimiuk-Muldner
(20 min)

 

Dyskusja (10 min)

15:10 - 15:20 Wirtualna wystawa  firm produktowych
15:20 - 16:00

SESJA  VII

 

Guzy przysadki u dzieci.
Dr hab. Anna Wędrychowicz
(15 min) 

 

Akrogigantyzm - diagnostyka i leczenie, prezentacja przypadku.
Lek. med.  Anna Bogusławska
(15 min) 

 

Dyskusja (10 min)

16:00 - 16:20   Wirtualna wystawa  firm produktowych
16:20 - 17:10

SESJA  VIII

Guzy przysadki w zespołach MEN i ich podłoże molekularne.
Prof. Barbara Jarząb
(20 min)

 

Guzy przysadki w przebiegu rzadkich zespołów genetycznych. 
Dr med. Maria Stelmachowska-Banaś  
(20 min)

 

Dyskusja (10 min)

17:10 - 18:50  

SESJA IX

Jak neuropatolog przy obecnym stanie wiedzy może pomóc klinicyście w diagnostyce i planowaniu leczenia u pacjentów z guzami przysadki.
Prof. D. Adamek

(20 min)

 

Zapalenia przysadki - zróżnicowane postępowanie diagnostyczne i lecznicze – prezentacje przypadków.
Lek med. L. Kluczyński
(15 min)

 

Rola Pegvisomantu w aktualnych algorytmach terapeutycznych - prezentacja przypadków.
Dr  med. J. Pantofliński
(15 min)
 
Nowe możliwości leczenia wtórnej niedoczynności tarczycy
Prof. Alicja Hubalewska Dydejczyk
(10 min)
 

Dyskusja (10 min)


Zakończenie kursu