Program

23.11.2023 - czwartek
czas trwania konferencji: 10:30-16:00

Powitanie uczestników konferencji prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska, prof. UJ

Wykłady:

Niedoczynność przysadki u pacjentów dorosłych-jak wdrażać i modyfikować leczenie hormonem wzrostu - dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska, prof. UJ

Zasady kontynuacji leczenia i modyfikacji dawek analogu hormonu wzrostu u młodych dorosłych pacjentów z rozpoznaniem choroby w okresie dziecięcym - dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UJ

godz. 12.00 - poczęstunek 

Warsztaty:
Warsztaty w formie konsylium z udziałem lekarzy endokrynologów, radiologa, psychologa: diagnostyka, kwalifikacja do leczenia i modyfikacja leczenia analogiem GH w oparciu o przypadki pacjentów
Konsultacja psychologiczna: dr Kinga Ciesielska 

1. Pacjentka lat 49 z wieloosiową niedoczynnością przysadki, po leczeniu Choroby Cushinga w przeszłości - lek. med. Anna Bogusławska

2. Pacjentka lat 18 z niskorosłością z nowo rozpoznaną wiloosiową niedoczynnością przysadki i zmianą ogniskową okolicy podwzórzowo-przysadkowej - lek. med. Radosław Kacorzyk

3. 17 latka z medulloblastoma i zakończoną promocją wzrastania przy użyciu hormonu wzrostu - leczyć dalej czy nie leczyć? Pytania i obawy pacjentów i ich rodziców - dr n. med. Adam Dudek 

4. Pacjent lat 20 z niedoczynnością przysadki w przebiegu mutacji PROP-1, leczony przewlekle od okresu dzieciństwa hormonem wzrostu - lek. med. Łukasz Kluczyński

5. Dorosły pacjent z zespołem Pradera i Willego w trakcie kontynuacji leczenia hormonem wzrostu - dr hab. Anna Wędrychowicz, prof. UJ

 

 

Główny Sponsor: