Program

Program 25-26.02.2022 - hybryda 

25.02.2022  - piątek 

14:20 - 14:30
Rozpoczęcie KonferencjiSesja I     
14:30 - 15:55 
Aggressive pituitary tumours  (85 minut)

 • Aggressive pituitary tumours–how to diagnose and proceed Prof. Gerald Raverot
 • Genetics of Cushing’s Disease  Prof. Marta Korbonits
 • Aggressive non-functioning pituitary tumours Prof. Niki Karavitaki
  Q & A  Dyskusja 
   

Wykład Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii

15:55 - 16:15

        Leczenie HGH u dorosłych w ramach programu lekowego  Prof. Andrzej Lewiński

16:15 - 16:40
Przerwa kawowa


Sesja II  
pod patronatem firmy Sandoz
16:40 - 17:40 
Leczenie HGH w okresie tranzycji/ u młodych dorosłych i dorosłych pacjentów  (60 minut)

 

 • Modyfikacja leczenia substytucyjnego w okresie dorastania/ u młodych dorosłych  Dr hab. Małgorzata Wójcik 
 • Powikłania metaboliczne i zasady farmakoterapii u pacjentów z niedoczynnością przysadki   Dr hab. Anna Popławska-Kita 
 • Doświadczenia i praktyczne uwagi dotyczące kwalifikacji i leczenia pacjentów w ramach programu lekowego  Dr hab. Renata Stawerska
 • Q & A  Dyskusja 
   


Sesja III 

17:40 - 19:20 
Akromegalia  (100 minut)

 • Nowe zasady postępowania w akromegalii  Prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk  - wykład pod patronatem firmy Pfizer 
 • Co wiemy o akromegalii w Polsce Prof. Wojciech Zgliczyński
 • Powikłania akromegalii-zasady diagnostyki i leczenia Prof. Marek Ruchała  - wykład pod patronatem Ipsen 
 • Poprawa jakości życia pacjenta z akromegalią na różnych etapach leczenia  Prof. Marek Bolanowski  - wykład pod patronatem Ipsen
 • Akromegalia o agresywnym przebiegu  Dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska, Prof. UJ  - wykład pod patronatem firmy Pfizer 
 • Q & A  Dyskusja 


 

Sesja IV
19:20 - 20:00
Akromegalia - sesja ciekawych przypadków (40 minut)

 • Silent GH   Lek. Magdalena Godlewska
 • Akromegalia o wczesnym początku Lek. Anna Bogusławska
 • Długotrwała skuteczność i bezpieczeństwo leczenia skojarzonego akromegalii analogiem somastostatyny i pegwisomantem Dr Jacek Pantofliński

 


26.02.2022 - sobota

 
Sesja V 
9:00 - 10:40 
Zespół Cushinga (100 minut)

 • Zastosowanie zabiegu  cewnikowania zatok skalistych dolnych w diagnostyce Zespołu Cushinga  Prof. Grzegorz Zieliński 
 • Standardy leczenia w  Chorobie Cushinga zgodnie z nowymi zaleceniami Pituitary Society  Dr hab. A.Gilis-Januszewska Prof. UJ - wykład pod patronatem firmy Recordati 
 • Nadciśnienie tętnicze w Zespole Cushinga-standardy postępowania  Prof. Przemysław Witek
 • Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu hiperkortyzolemii  Dr Joanna Zdziarska 
 • Cykliczny Zespół Cushinga  Dr hab. Renata Świątkowska-Stodulska 
 • Q & A  Dyskusja 
   

 
Sesja VI 
10:40 - 11:20 

Zespół Cushinga - sesja ciekawych przypadków (40 minut)

 • Rak przysadki w przebiegu Choroby Cushinga z przerzutami do wątroby  Dr Maria Stelmachowska-Banaś
 • Leczenie TMZ i Pasireotydem w Silent Corticotropinoma o agresywnym przebiegu  Lek. Anna Bogusławska
 • Młoda pacjentka z Chorobą Cushinga i opornością na leczenie  Dr  Ewa Obel
 • Q & A  Dyskusja
   

 
Sesja VII 
11:20 - 13:00 
Craniopharyngioma u dzieci i dorosłych  (100 minut)

 • Craniopharyngioma u dzieci  Prof. Jerzy Starzyk 
 • Craniopharyngioma u dorosłych  Lek. Łukasz Kluczyński 
 • Postępowanie neurochirurgiczne w Craniopharyngioma  Dr Borys Kwinta 
 • Powikłania metaboliczne - leczenie farmakologiczne otyłości Prof. Beata Matyjaszek-Matuszek - wykład pod patronatem Novonordisk
 • Leczenie bariatryczne u pacjentów z Craniopharyngioma  Prof. Piotr Major - wykład pod patronatem Novonordisk
 • Powikłania metaboliczneu pacjentów z craniopharyngioma Lek. Bartosz Partyński 
 • Q & A  Dyskusja
   

13.00 - 15.00 
Przerwa obiadowaSesja VIII 
15:30 - 16:30 
Guzy neuroendokrynne w przebiegu zespołów genetycznych   (60 minut)

 • Zespół McCune Albright   Prof. Katarzyna Ziemnicka 
 • Zespół Carney'a  Dr Maria Stelmachowska-Banaś 
 • Gruczolak przysadki i guz chromochłonny/przyzwojak. Niejednorodny zespół kliniczny związany z różnymi mutacjami genów Lek. Ewelina Rzepka 
 • Guzy przysadki w przebiegu zespołów MEN1/MEN4  Lek. Anna Bogusławska 
 • Q & A  Dyskusja


Sesja IX 
16:30 - 17:50
Postępowanie okołooperacyjne u pacjentów z guzami przysadki  (80 minut)

 • Zasady postępowania w diagnostyce i leczeniu moczówki prostej  Prof.  Anhelli Syrenicz
 • Postępowanie w okołooperacyjnych  zaburzeniach elektrolitowych   Dr hab. Dariusz Kajdaniuk
 • Leczenie wtórnej niedoczynności tarczycy w trudnych przypadkach  Prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk  - wykład pod patronatem firmy IBSA
 • Leczenie  wtórnej niedoczynności nadnerczy jest sztuką   Prof. Tomasz Bednarczuk
 • Q & A  Dyskusja