Program wstępny

Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie chorób przysadki - wybrane aspekty

 

W programie przewidziane są wykłady sponsorowane 

04.12.2020

piątek 

8.30-10.00   Rejestracja -  zapraszamy na poranną kawę
10.00-10.10  

Otwarcie kursu 
prof. A. Hubalewska-Dydejczyk, prof. M. Ruchała, prof. B. Marek, dr hab. A. Gilis-Januszewska

10:10-11.35  

Sesja 1.

Prowadzący: prof. A. Hubalewska-Dydejczyk, prof. M. Ruchała,  prof. J. Starzyk 

Wrodzone i nabyte zmiany strukturalne podwzgórza i przysadki jako przyczyna  wielohormonalnej niedoczynności przysadki u dzieci. prof. J. Starzyk

Leczenie wieloosiowej niedoczynności przysadki u dzieci w okresie dorastania  - dr hab. M. Wójcik

Opieka nad dorosłym z wielohormonalną niedoczynnością przysadki o początku w okresie rozwojowym, - dr hab. A. Gilis-Januszewska

Program leczenia hormonem wzrostu u dorosłych - korzyści metaboliczne i poprawa jakości życia - prof. A. Lewiński

Dyskusja

11:35-13.00  

Sesja 2  
(sesja dwujęzyczna) 

Prowadzący: prof. N. Karavitaki, prof. B. Marek, prof. A. Hubalewska-Dydejczyk

Diagnosis and treatment of non-functioning pituitary adenomas  – prof. Niki Karavitaki

Flow-chart for the differential diagnosis between TSHoma and thyroid hormone resistance -  prof. Leonard Wartofsky

Diagnostyka moczówki prostej – potencjalne miejsce kopektyny - prof. A. Hubalewska-Dydejczyk

Dyskusja

13:00 - 13.30   Przerwa kawowa 
13:30-14:55  

Sesja 3  
(sesja dwujęzyczna) 

Prowadzący: prof. B. Kos-Kudła, prof. E.Valassi, dr hab. A. Gilis-Januszewska

The European Registry on Cushing's syndrome: what do we know about the time to diagnosis, treatment modalities and mortality in Cushing Disease - prof. Elena Valassi  

Diagnostyka i leczenie Choroby Cushinga z uwzględnieniem nowych form terapii - dr hab. A. Gilis-Januszewska

Diagnostyka i leczenie ektopowego wydzielania hormonów podwzgórzowo-przysadkowych przez guzy neuroendokrynne - prof.  B. Kos-Kudla

Dyskusja

14:55-15:10 

Lunch

15:10 -16:35  

Sesja 4

Prowadzący: prof. G. Zieliński, prof. W. Zgliczyński, dr hab. A. Gilis-Januszewska

Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w guzie prolaktynowym- kiedy kierować pacjenta do zabiegu neurochirurgicznego - prof. W. Zgliczyński

Kwalifikacja do zabiegu neurochirurgicznego - prof. G. Zieliński  

Leczenie neurochirurgiczne czaszkogardlaka u dzieci - prof. Kwiatkowski  

Dyskusja

16:35-18.30 

Sesja 5

Prowadzący: prof. M. Ruchała, prof. D. Adamek, prof. D. Pach   

Trudności diagnostyczne w Akromegalii – jak postępować kiedy nie widać guza - prof. M. Bolanowski, dr med. A. Jawiarczyk-Przybyłowska

Częstość występowania chorób nowotworowych w akromegalii-standardy postepowania - prof. M. Ruchała

Jak neuropatolog przy obecnym stanie wiedzy może pomóc klinicyście w diagnostyce i planowaniu leczenia u pacjentów z guzami przysadki. - prof. D. Adamek  

 

05.12.2020

sobota 

9:00-10.10  

Sesja 6

Prowadzący: prof. D. Pach, prof. B. Marek, dr M. Kostecka-Matyja

Ostre stany w chorobach przysadki - dr hab. D. Kajdaniuk

Diagnostyka różnicowa hiponatremii u pacjenta z chorobą przysadki - prof. D. Pach 

Radioterapia guzów przysadki - kwalifikacja, skuteczność i powikłania leczenia Cyberknife - prof. Rafał Tarnawski 

Dyskusja

10:10-11:20

Sesja 7

Prowadzacy:  dr hab. M. Wójcik, doc. E. Przybylik-Mazurek, prof. A. Hubalewska-Dydejczyk

Craniopharyngioma diagnostyka i postępowanie u dzieci i młodzieży - dr hab. M.Wójcik

Choroba Cushinga u dzieci - dr hab. A. Wędrychowicz

Trudne przypadki kliniczne w przebiegu choroby Cushinga u dorosłych - lek. med. E. Rzepka

Korzystne efekty zwiększenia dawki analogów somatostatyny I generacji u pacjentów z akromegalią - prof.  A. Hubalewska-Dydejczyk.

Trudne przypadki w akromegalii - dr med. J. Pantofliński

Dyskusja

11:20-11:40

Przerwa kawowa

11:40-12:50

Sesja 8

Prowadzący: dr M. Kostecka-Matyja,  dr med. M. Trofimiuk-Muldner, dr J. Pantoflinski  

Podstawy diagnostyki obrazowej guzów przysadki -  dr med. A. Grochowska

Postępowanie w agresywnych guzach przysadki - dr med. M. Trofimiuk-Muldner

Zaburzenia widzenia w guzach przysadki  – dr med. D. Gniadek-Batko

Dyskusja

12:50-13.20 Lunch 
13:20-14.30

Sesja 9

Prowadzący: prof. B. Jarząb, prof. A. Hubalewska-Dydejczyk,  dr hab. A. Gilis-Januszewska

Guzy przysadki w zespołach MEN i ich podłoże molekularne - prof. B. Jarząb

Guzy przysadki w przebiegu rzadkich zespołów genetycznych – dr hab. A. Gilis-Januszewska

Genetyka guzów przysadki aspekty praktyczne - dr med Anna Skalniak

Dyskusja

14.30-15:40

Sesja 10

Prowadzący: prof. D. Pach, dr hab. D. Kajdaniuk, dr hab. A.Gilis-Januszewska

Zapalenia przysadki - zróżnicowane postępowanie diagnostyczne i lecznicze – prezentacje przypadków - lek med. Ł. Kluczyński

Akrogigantyzm - diagnostyka i leczenie, prezentacja przypadku - lek. med. A. Bogusławska

Rola Pegvisomantu w aktualnych algorytmach terapeutycznych - prezentacja przypadków –  dr J. Pantofliński

Prolactinoma - diagnostyka i leczenie, prezentacja przypadku – dr med. G. Sokołowski 

Dyskusja


Zakończenie kursu