Uprzejmie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną COVID-19, Komitet Organizacyjny zdecydował o zmianie terminu Kursu na 4-5.12.2020 r. 

 

W imieniu własnym oraz Profesora dr hab.  Marka Ruchały, Prezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Prof. dr hab. Bogdana Marka, Prezesa Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji  Krakowskiego Kursu Diagnostyki i Leczenia Chorób Przysadki, który odbędzie się w dniach 4-5.12.2020 roku w Krakowie.

W trakcie kursu zostaną przedstawione aktualne standardy diagnostyki i leczenia chorób przysadki, jak również najnowsze osiągniecia z zakresu diagnostyki molekularnej i nowoczesnych form terapii. Podobnie jak w poprzedniej edycji kursu poszczególne zagadnienia przedstawi „multidyscyplinarny” zespół wykładowców z Polski i z zagranicy: klinicyści endokrynolodzy, radiolog, neurochirurg, patomorfolog, radioterapeuta, biolog molekularny. Naszymi gośćmi będą również koledzy endokrynolodzy pediatrzy, którzy przedstawią zagadnienia dotyczące guzów przysadki w okresie dziecięcym oraz specyfikę leczenia w okresie adolescencji. 

Ważną częścią kursu jest aspekt praktyczny, dlatego przedstawimy Państwu również przypadki kliniczne pacjentów.

 

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się platformą wymiany informacji w środowisku endokrynologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych, a nasze spotkanie posłuży również nawiązaniu kontaktów zawodowych i towarzyskich.

Patronat nad Kursem objął:

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki - Prorektor ds CMUJ

Prof. dr hab. Maciej Małecki - Dziekan Wydziału Lekarskiego CMUJ

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne 

 

                                                                                                       Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk

                                                                                                        Dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska

 

Miejsce Sympozjum: 

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe UJCM ul. Łazarza 16, Kraków 

Organizator: 

Pro Endocrinologia - Fundacja na rzecz endokrynologii i endokrynologii onkologicznej

Rejestracja:

opłata rejestracyjna od uczestnika:  200,- PLN  brutto                         

  • rejestracja poprzez stronę   https://pituitarykrakow.com/pl/rejestracja  w menu zakładka Rejestracja /do dnia 1 grudnia  2020 r. do godz. 10:00
  • wybranie / w menu  zakładka Wybór Usług / usługi: Opłata rejestracyjna - Udział w Krakowskim Kursie Diagnostyki Chorób Przysadkiw Krakowie,w dniach 4-5.12.2020  
  • dokonanie zapłaty w formie przelewu na konto podane w elektronicznym potwierdzeniu zamówienia wraz z indywidualnym numerem transakcji TID w terminie 4 dni od daty rejestracji, nie później jednak niż do dnia  30 listopada 2020 r.
  • Po 30 listopada 2020 r. istnieje możliwość dokonania opłaty kartą lub w dniu Konferencji podczas rejestracji.
  • po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego otrzymają Państwo na podany w formularzu swój adres emailowy potwierdzenie wraz
    z indywidualnym loginem i hasłem, który służyć będzie do sprawdzania statusu swoich zamówień.
  • podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego prosimy o dokładne podanie danych do faktury, która zostanie wystawiona automatycznie przez system w momencie zidentyfikowania - poprzez nr TID - wpłaty. W przypadku nie wpisania innych danych do rubryki: dane do faktury, faktura zostanie automatycznie wygenerowana  na dane / imię
    i nazwisko oraz adres / wpisane w pierwszej części formularza / dane Zamawiajacego /. 

      Wpłata obejmuje udział w Kursie i nie obejmuje kolacji w dniu 4 grudnia 2020 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

Punkty edukacyjne :   10 punktów edukacyjnych 

Biuro obsługi Kongresu:

   
Biuro Kongresów JORDAN
    ul. Sobieskiego 22/2, 31-136 Kraków
    anna.kasprzyk@jordan.pl
    tel. + 48 12 341 61 62,  + 48 12 341 61 64
    fax + 48 12 341 61 63

 
  Zapraszamy do Krakowa!