W imieniu własnym oraz Profesor dr hab.  Beaty Kos-Kudły, Prezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji Diagnostyki i Leczenia Chorób Przysadki, która odbędzie się w terminie 25-26 lutego 2022 roku w Krakowie.

W trakcie konferencji  zostaną przedstawione aktualne standardy diagnostyki i leczenia chorób przysadki, jak również najnowsze osiągnięcia z zakresu diagnostyki molekularnej i nowoczesnych form terapii. Podobnie jak w poprzedniej edycji konferencji  poszczególne zagadnienia przedstawi „multidyscyplinarny” zespół wykładowców z Polski i z zagranicy: klinicyści endokrynolodzy, radiolog, neurochirurg, patomorfolog, radioterapeuta, biolog molekularny. Naszymi gośćmi będą również koledzy endokrynolodzy pediatrzy, którzy przedstawią zagadnienia dotyczące guzów przysadki w okresie dziecięcym oraz specyfikę leczenia w okresie adolescencji. 

Ważną częścią konferencji  jest aspekt praktyczny, dlatego przedstawimy Państwu również przypadki kliniczne pacjentów.

Konferencja jest skierowana do  endokrynologów, diabetologów, internistów, pediatrów i radiologów i lekarzy rodzinnych

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się platformą wymiany informacji w środowisku endokrynologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. a nasze spotkanie posłuży również nawiązaniu kontaktów zawodowych i towarzyskich.

 

Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk          
Dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska, Prof. UJ 

 

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska, Prof. UJ 

Prof. dr hab. Beata Kos-Kudła
Prof. Andrzej Lewiński
Prof. Marek Ruchała
Prof. Wojciech Zgliczyński
Prof. Marek Bolanowski

 

Patronat:

 


Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
mgr Marcin Jędrychowski


Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Maciej Małecki